Samtykkeerklæring persondata

Ifølge den nye persondataforordning, kræves at du skal give samtykke til at vi må registrere peronfølsomme oplysninger om dig.

Journalføring er et lovkrav som Registreret Alternativ Behandler. Journaler indeholder ikke personfølsomme oplysninger som, navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.

Desuden indeholder en journal, hvis det viser sig at være relevant for behandlingen, dine helbredsforhold, psykiske som fysiske.

Din journal slettes senest 2 år efter sidste behandling eller efter anmodning fra dig.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gøres ved henvendelse til din behandler i Behandlerhuset. Se kontaktoplysninger på www.Behandler-huset.dk.

Du kan rette henvendelse med evt spørgsmål til Hanne Dahlbom, hanne_dahlbom@yahoo.dk

Del siden